Μήνυμα Προέδρου Ιατρικής Σχολής Καθηγητή Γ

Καρτα υγειας φοιτητων

 

Μήνυμα Προέδρου Ιατρικής Σχολής

Καθηγητή Γ. Κρεατσά

 

 

Η ιατρική εκπαίδευση αντιμετωπίζει στις μέρες μας την πρόκληση της προετοιμασίας των νέων ιατρών με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του μέλλοντος, όπως αυτές της υπερειδίκευσης και της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον εστιασμό στον ασθενή και τη συνολική προαγωγή της υγείας του, που επιτάσσει η Ιπποκρατική αντίληψη. Πέρα λοιπόν από το παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών, είναι απαραίτητο η φοίτηση σε μία Ιατρική Σχολή να εμπλουτίζεται με παράπλευρες δραστηριότητες, οι οποίες θα εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους.

 

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της «κάρτας υγείας φοιτητών» συνιστά μία αξιόλογη συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελεί έναν πρακτικό και άμεσο τρόπο ευαισθητοποίησης των φοιτητών στη σημασία της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του γενικού, όσο και του ειδικευμένου ιατρού. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική μορφή του ιατρικού φακέλου και η χρησιμοποίηση υπολογιστικών συστημάτων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποτελούν μία πρώτη γνωριμία με τα νέα δεδομένα στην οργάνωση της ιατρικής πληροφορίας και στις δεξιότητες που θα απαιτηθούν από το ιατρικό σώμα στα επόμενα χρόνια.

 

Ωστόσο, η αξία του προγράμματος επεκτείνεται και πέρα από τους στόχους αυτούς, της καλλιέργειας δηλαδή των ορθών στάσεων απέναντι στην υγεία και την προαγωγή της. Η ίδια η διαδικασία αποτελεί την πρώτη επαφή των νέων φοιτητών με την λήψη του ιατρικού ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, αφού η εξοικείωση με τις ιατρικές αυτές πράξεις είναι πλέον επιθυμητό να γίνεται ήδη από τα πρώτα έτη των ιατρικών σπουδών.

 

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η σύλληψη και πραγματοποίηση του προγράμματος πηγάζει από το ενδιαφέρον και τη μέριμνα της Ιατρικής Σχολής για τη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της. Είναι σαφές ότι το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα, η πληρότητα του οποίου αναδεικνύεται από τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού τμημάτων και Πανεπιστημιακών Κλινικών, πρόκειται να συμβάλλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων προβλημάτων υγείας των φοιτητών.

 

Η λειτουργία του προγράμματος της κάρτας υγείας φοιτητών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, που εντάσσει την Ιατρική Σχολή της Αθήνας, και στον τομέα αυτόν, μεταξύ των υψηλού επιπέδου σχολών, οι οποίες έχουν καθιερώσει αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό.

 

(Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005).