Η πολύχρονη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή, με την πληθώρα των γνώσεων που πρέπει να αποκτηθούν στη διάρκεια της σχετικά με τις νέ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Μήνυμα Υπεύθυνης Προγράμματος

Καθηγήτριας Ε. Πετρίδου

 

 

Η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή είναι πολυετής και απαιτεί την απόκτηση πληθώρας γνώσεων σχετικά με νέες θεωρήσεις για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης νοσολογίας και τις συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή ενασχόληση με τον ασθενή και την ασθένεια, οδηγούν συχνά σε μία ασυμμετρία: ο νέος ιατρός αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις στην καταπολέμηση της αρρώστιας, παραμελώντας σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια να προασπίσει την υγεία. Συνήθως, η ασυμμετρία αυτή αφορά και την προσωπική του ψυχοσωματική υγεία, την οποία πολλές φορές εκλαμβάνει ως δεδομένη.

 

Το πρόγραμμα «κάρτα υγείας φοιτητών» της Ιατρικής Σχολής στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην πρόληψη και τη θεραπεία ως συστατικών της αποστολής των λειτουργών υγείας. Ακόμα περισσότερο, όμως, σκοπεύει να τονίσει ότι η αποτελεσματική μέριμνα για την υγεία του κοινωνικού συνόλου πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στη φροντίδα της υγείας του ίδιου του ιατρικού σώματος.

 

Η ομάδα που οργανώνει την πρωτοβουλία αυτή πιστεύει ότι ο φοιτητής της Ιατρικής  δικαιούται να δέχεται, ο ίδιος πρώτα, τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει η Σχολή και οι Πανεπιστημιακές Κλινικές. Η προσφορά των μελών ΔΕΠ των διαφόρων τμημάτων να αναλάβουν την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της αντίληψης αυτής.

 

Για την εκπόνηση του προγράμματος εκ μέρους της Προληπτικής Ιατρικής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας συνεργάστηκαν με επιστημοσύνη, μεθοδικότητα και ανιδιοτέλεια οι συνάδελφοι κκ. Αγις Τερζίδης, Σίμος Κεδίκογλου και Αντώνης Γερόσταθος, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Χωρίς το κέφι και τον ενθουσιασμό τους η υποδομή του προγράμματος και η προγραμματιζόμενη συνεχής στήριξη του δεν θα ήταν δυνατή.

 

Σχηματικά, οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 

Α. Πρόληψη - κάλυψη μη συνειδητών αναγκών υγείας

1. Διαλογή για συνήθεις παράγοντες κινδύνου και ανθυγιεινά πρότυπα διαβίωσης

2. Διαλογή για πρώιμα συμπτώματα συνήθων νοσημάτων

3. Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού βασικών προληπτικών παρεμβάσεων

4. Τήρηση ιατρικού ιστορικού

 

Β. Κάλυψη συνειδητών και εκφρασμένων αναγκών υγείας

1. Παροχή πρόσβασης στην ιατρική πληροφορία

αναπαραγωγική υγεία (αντισύλληψη, ασφαλείς σεξουαλικές σχέσεις, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική κακοποίηση, εγκυμοσύνη, ουρολοιμώξεις)

χρήση ουσιών (κάπνισμα και οδηγίες διακοπής, αλκοόλ, ψυχοτρόπες ουσίες)

διατροφή (πρότυπα υγιεινής διατροφής, παχυσαρκία, απώλεια βάρους, διαταραχές της πρόσληψης τροφής, σακχαρώδης διαβήτης)

ψυχική υγεία ( στρες και μέθοδοι αντιμετώπισης, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου)

άθληση  (σωστός τρόπος φυσικής άσκησης, συνήθεις τραυματισμοί)

γενικού ενδιαφέροντος θέματ (ακμή, αλλεργίες, ημικρανίες, δωρεά αίματος)

2. Παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας – δημιουργία «δικτύου υγείας»

 

Γ. Υποστήριξη ιατρικής έρευνας

  1. Συλλογή πληροφοριών για πιθανή μελλοντική διερεύνηση
  2. Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών στην επεξεργασία δεδομένων