Μήνυμα Ομότιμου Καθηγητή Δ.Τριχόπουλου

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Μήνυμα

Ομότιμου Καθηγητού Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Δ. Τριχόπουλου

 

 

Η πρόληψη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της σύγχρονης ιατρικής για την αύξηση της διάρκειας ζωής και τη διασφάλιση της ποιότητάς της, καθώς συνεξελίσσεται με τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις προόδους στον τομέα της βιολογίας. Ωστόσο, η επιτυχία της προληπτικής ιατρικής εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την υιοθέτηση των αντίστοιχων κανόνων από την πλευρά του κοινού. Το ιατρικό σώμα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, μέσω της αγωγής υγείας, στην αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων.

 

Η εφαρμογή του προγράμματος «κάρτα υγείας φοιτητών» συνδυάζει δύο στόχους. Αποτελεί ένα πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, το οποίο απευθύνεται σε μία ομάδα που μπορεί να εμφανίζει συμπεριφορές αυξημένου κινδύνου και ιδιαιτερότητες ως προς τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μελλοντικών ιατρών στα θέματα της πρόληψης και αγωγής υγείας. Η ευαισθητοποίηση αυτή μπορεί να έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα, αφενός γιατί πραγματοποιείται στη διάρκεια της φοίτησης στην Ιατρική Σχολή και αφετέρου επειδή χρησιμοποιεί ως παράπλευρο κίνητρο την προστασία της υγείας των ίδιων των φοιτητών.

 

Η λειτουργία του προγράμματος συμπληρώνει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας και μπορεί να συμβάλει στην εμπέδωση της προτεραιότητας που έχουν τα προληπτικά μέτρα στην προσπάθεια ολοκληρωμένης και διαχρονικής διαφύλαξης της υγείας.