Σταθερά στοιχεία

Εγγραφή νέου συμμετέχοντος:
Κωδικός χρήστη
μην χρησιμοποιήσετε το πραγματικό σας όνομα ως κωδικό χρήστη, ώστε να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία σας
Συνθηματικό (password)
Επαλήθευση συνθηματικού
e-mail* (Προαιρετικό)
Συναινώ στην χρήση επιδημιολογικών πληροφοριών σε απόλυτα ανώνυμη μορφή για την επιδημιολογική έρευνα
Θα ήθελα η Ιατρική σχολή να επικοινωνήσει μαζί μου προκειμένου να με ενημερώσει για τυχόν προδιαθεσικούς παράγοντες νοσηρότητας που έχω (πχ κάπνισμα, παχυσαρκία) και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους
Επιθυμώ να υποβληθώ σε εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο α. φυματίωσης, β. στίγματος μεσογειακής αναιμίας, γ. υπερλιπιδαιμίας


* Το πεδίο 'e-mail' είναι προαιρετικό και μπορείτε μετά την εγγραφή σας να το τροποποιήσετε όποτε θελήσετε μέσω της επιλογής: 'Προσωπικά στοιχεία - Ιστορικό -> Προβολή-μεταβολή των σταθερών στοιχείων σας' της εφαρμογής